За нас

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД  е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕAД двете фирми са с основна дейност строителство.

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД и „Пи Ес Пи” ЕАД са специализирани в изпълнението на проекти във всички основни направления на строителната индустрия – изграждане, рехабилитация и поддръжка на пътна инфраструктура, ВиК мрежи и системи за управление на отпадъците, строителство и модернизация на сгради, благоустройство на градската среда, изграждане на паркови пространства и зони за спорт и отдих, реставрация и консерваци на паметници на културата от местно, национално и световно значение.

Строителните дружества в холдинговата структура през годините реализират успешно редица обществено значими проекти и се доказат като надежден и отговорен партньор на държавните, общинските и частните възложители и инвеститори.

Предимствата, които нареждат „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД и „Пи Ес Пи” ЕАД сред утвърдените строителни компании в България, са високо качество, конкурентни цени, използване на съвременни материали и модерни строителни технологии, прецизно спазване на предвидените срокове. Екипът от тясно профилирани експерти и добрата техническа обезпеченост на компанията със собствена строителна механизация и оборудване, ни осигуряват гъвкавост в намирането на най-ефективните решения и максимален контрол върху изпълнението на поетите ангажименти.

Доверие, коректност, отговорност и професионализъм са принципите, които стоят в основата на корпоративната култура на дружеството и които ни ръководят както в ежедневната ни работа като екип, така и в отношенията ни с клиенти и партньори. Нашият опит, иновативно мислене и непрекъснат стремеж към по-високи цели ни дават увереността, че можем да постигнем най-добрите резултати при изпълнението на всеки проект, допринасяйки за устойчивото развитие на средата, в която живеем.

 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.