Доставка, въвеждане в експлоатация и асемблиране на новото оборудване в поточна линия, необходима за производството на иновативни топлоизолационни материали.

Доставка, въвеждане в експлоатация и асемблиране на новото оборудване в поточна линия, необходима за производството на иновативни топлоизолационни материали.
Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за изграждане на поточна линия за производството на иновативни продукти,състоящо се от следното оборудване:
1. Хомогенизираща система - 1 брой;
2. Бункер с хидравлично дъно - 2 брой;
3. Мелница рафинатор - 2 брой;
4. Сушилен барабан - 1 брой;
5. Хомогенезатор с вертикален шнек - 1 брой;
6. Преса - 1 брой;
7. Лентов транспортьор с лопатки - 1 брой;
8. Система за автоматично подреждане на готовата продукция - 1 брой;
9. Вибросито - охладител - 1 брой;
10. Управляващо табло - 1 брой;
11. Преса за топлоизолационни плоскости - 1 брой;
12. Разкройна машина - 1 брой;
13. CNC рутер - 1 брой;
14. Лента транспортна с лопатки и реборди - 1 брой;
15. Система циклон, вентилатор и тръбопровод - 1 брой;
16. Система за въздушен транспорт - 2 брой;
17. Система шнекове дозиращ и подаващ - 1 брой;
18. Елеватор - 1 брой;
19. Система за обезпрашаване - 1 брой;
20. Сушилня - 1 брой;

Изборът ще бъде извършен в съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ.  

Прогнозна стойност съгласно обявление 1 560 300.00
Дата на обявление на процедура за външно възлагане 02.01.2018
Крайна дата за подаване на оферти 11.01.2018

Всички документи могат да бъдат свалени тук:

http://dox.bg/files/dw?a=b6e06a3423

 

 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕООД

гр. София,
ул. Боянски водопад №20
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.