ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ ООД

Предмта на дейност на дружеството е инвестиционна дейност в строителството, доставките и инженеринговите услуги.

Седалище и адрес на управление:
Ул. Околовръстен път 9
1618, София (България)

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.95,ал.1 от ЗООС обявяваме, че има изготвен инвестиционен проект за обект:

"Надстройка на съществуваща сграда", находяща се в гр.София,"Околовръстен път"9.
За запознаване с проекта може да се обадите на тел. 088/22 61 339.
Лице за контакт: В.Илиев

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.