Започва реставрацията на античния град Хераклея Синтика в Рупите

„ПиЕсПи“ ЕАД е компания с богат опит и отлични отзиви от изпълнени проекти по реставрация на исторически паметници. Реставрацията на исторически паметници е деликатна работа, която изисква толкова широк спектър от умения, че компаниите, които са способни да го направят качествено, са единици.

Улица на повече от 2000 години, по която можете свободно да се разходите. Крепостни стени, в чиято история са епични битки на римляни и древните племена, населявали югозападния край на България. Откритият преди няколко години античен античен град Хераклея Синтика до днешен Петрич предизвиква силния интерес на археолози, историци и туристи. За разкриването на целия му потенциал и опазването за следващите поколения е необходима изключително деликатна работа, обмислена и перфектна до най-малкия детайл. Древният град се намира в землището на с. Рупите, върху склона на вулканичното възвишение Кожух, което от години се радва на силен интерес заради поклоненията в храма на гадателката Ванга.

Фините настройки на консервацията

Проектът за Хераклея Синтика ще запази откритите досега обекти във възможно най-автентичния им вид – това са античната крепостна стена, жилищният квартал, ранно-християнската базилика от първата половина на V век, гражданската базилика, форума и постройките около него, сред които са сгради от елинистичната епоха, магазини и светилища. Градът има дори частично запазени канали, отводнителна и водопроводна система.

Всичко това ще стане достъпно за туристи, без да се нарушава запазената му цялост и без механично надграждане със съвременни строителни материали. Там, където е необходимо, например при гражданската базилика, ще бъде направено копие на антично скеле, на което да се прикачат новият покрив и стените. Изследвания по запазените градежи ще разкрият какви са били оригиналните обеми на базиликата и по тях ще се издигне скелето, разказват от консорциума „ПиЕсПи-Ен Ем“.

Седем метра древност

Интересно експониране предстои да видим и на античния античен град. Елинистичните структури, като по-древни от римските, са останали на много по-ниско ниво. Достъпът до тях ще стане със специално укрепване на историческите пластове след разширение на изкопа около тях. За най-недостъпните ще има система от огледала, с която всичко да бъде видимо. Там ще бъдат експонирани повече от 7 метра културни пластове, по който посетителите ще разберат нагледно как се е развивал градът в продължение на близо едно хилядолетие.

Друг квартал, от по-ново време, разказва историята на занаятчиите, живели и работили там. При археологическите разкопки са разкрити няколко сгради от камък, стълби и улици между тях. На мястото са намерени много театрални маски и по това се предполага, че помещението е било театрална работилница. След две хилядолетия все още са запазени уличните настилки и канализационната система, оцелели са множество керамични съдове, глинени лампи, тежести за стан, големи съдове за течности и насипни храни, т.нар. долиуми. С реставрацията ще има възможност на място да се демонстрират античните занаяти на града.

И повече от обикновен туризъм

Другата главна част от проекта след консервацията и реставрацията, ще направи Хераклея Синтика лесно достъпен за посетители, включително и за хора със затруднения в придвижването. Те ще имат достъп до възможно най-много обекти от античния град, а за незрящите ще се поставят макети на важните обекти, брайлови информационни табла, тактилни карти и аудио система. Посетителският център ще бъде преместваем обект, за да не нарушава археологическите структури.

Част от ангажимента на консорциум „ПиЕсПи-Ен Ем“ е да планира единна информационна система за целия обект, която да покаже архитектурното богатство на древния град.

„Римските терми, предшественици на съвременните СПА центрове, по нищо не са отстъпвали на днешните балнео-комплекси. Тези и други подобни обекти, характерни за римляните и показващи техните възможности и отношение към водата ще бъдат демонстрирани по забавен и лесноразбираем начин в детския атракцион.“, разказва Юлиан Димов, мениджър на "ПиЕсПи" ЕАД.

Историята привлича само ако е автентична

Целта на консорциума-изпълнител е да запази максимално автентичността на древния град. Хераклея Синтика е пощадена от разрушенията на варварските нашествия в Късната Античност, но е пострадал при две силни земетресения и приливна вълна от кал от р. Струмешница. След настъпването на християнството градът постепенно запада, вероятно изместен от нови християнски центрове.

Днес това е единственият древен град от вътрешността на страната, по който може да се проследи дългата му история ясно и без прекъсване, споделят археолозите, работили на обекта. Това прави работата на консорциума „ПиЕсПи-Ен Ем“ още по-важна и деликатна.

За да работи една компания по такива дейности трябва да има сертификат от Камарата на строителите и назначен на трудов договор архитект, преминал специално обучение.

„ПиЕсПи“ е специализирана в консервация, реставрация и строителни дейности на паметници на културата с национално и регионално значение. С това се занимава от близо десет години и по двете основни направления в реставрацията на културни паметници – едното цели да запази обекта и да го консервира, без да се добавя нищо допълнително. Другото е надграждане на запазеното материално наследство, което има и свои привърженици, и критици – главно заради лоши примери на такива обекти от последните години, често изпълнени от компании без опит и дори без сертификат за дейността.

Сред многото успешно изпълнени обекти са консервация, реставрация и експониране на кулите и крепостната стена на античния кастел Трансмариска до гр. Тутракан, както и на част от рибарската махала в града.

В същия регион „ПиЕсПи“ е изпълнила и работата по реставрация и експониране в резерват „Абритус“ до Разград и превръщане на стара производствена сграда в интерактивен музей. Крепост „Калето“ в местност Турлука до Смолян, е едно от големите предизвикателства пред реставраторите – там всички материали са качвани с мулета и магарета и едва в края на работата е използван лифт – и никакви други превозни средства. Богат опит, който ще послужи и за запазване на един от най-ценните обекти на балканската археология – градът на Херакъл и на древното племе синти.

Проектант е "Архика" ЕООД с водещ архитект Милена Каменова.

 

Към новината :LINK

Започва реставрацията на античния град Хераклея Синтика в Рупите
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.