Официално откриване на възстановения Сводест мост в гр. Харманли

Проектът „Възраждането на старите исторически и културни коридори“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Събитието ще се състои на 09.08.2021 г. от 20.00 часа на Сводестия мост, гр. Харманли (от страната на пазара).
Общата цел на проекта е: Укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество на Харманли и Одрин в областта на устойчивия туризъм по протежение на Диагоналния път с цел засилване на европейското териториално сближаване на граничния район.
Една от специфичните цели на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност, опазване, използване и популяризиране на общото ни културно наследство. Община Харманли постигна практическо съживяване на един изключително ценен и важен културен обект в града - Сводестият мост.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Харманли и на Асоциацията за популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин (ETTDER) и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.