Произвеждаме зелена енергия! В гр. Пирдоп и с. Мост проектите вече са реализирани

 

  • Изградихме 3 бр. соларни покривни конструкции, всяка от които с капацитет 30 KW
  • Добитата зелена енергия ще бъде инжектирана в елетропреносната мрежа
  • Предстои монтаж на соларни панели с капацитет 260 KW върху покривните конструкции и на дървопреработвателната фабрика MOST близо до Кърджали
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.