Сградата на Пи Ес Пи с фотоволтаична система за добив на зелена енергия

Сградата на Пи Ес Пи с фотоволтаична система за добив на зелена енергия
Новата конструкция по никакъв начин не наруши визията на бизнес сградата и създаде възможност за генериране на чиста електрическа енергия, която компания да използва изцяло за своите нужди.

Фирмата изпълнител на проекта - JD Solar, собственост на Юлиан Димов вече налага името си на пазара, въвеждайки нова концепция в сферта на соларните паркове изградени върху покривни конструкции в България.

Целта на компанията е да комбинира експертния опит, който е натрупала в създаването на соларни паркове в Германия с интереса на бъдещи контрагенти, които биха желали да внедрят зелена енергия в своите структури. Отдавайки под наем своето покривно пространство, посредством дългосрочен ECKO договор с гарантиран резултат и нулеви парични инвестиции, рискът е 0, а ползите са големи. Наричат го "Немския Модел".

При създаването на съвместни предприятия от този тип, от JD Solar поемат отговорност за цялостното изграждане, внедряване и управление на соларните паркове. Част от генерираната слънчева енергия ще захранва електропреносната мрежа на бъдещите им партньори, а останалата част ще бъде продавана на свободния пазар или съхраненявана за последващо използване.

JD Solar има за цел да си сътрудничи с индустриални компании, собственици на бизнес или еднофамилни сгради, които биха желали да вземат участие в проекти за добив на зелена енергия с гарантиран резултат. Фирмата е специализирана в проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на соларни паркове, а успешно реализираните проекти, за краткото време откакто присъства на българския пазар наброяват 12 - с мощност от 20 KW до 2 MW.

​Фирмата разполага с дългогодишен опит на немския пазар - над 50 MW инсталирана мощност върху около 150 000 m2 площ.

В България проектите на JD Solar се разрастват със скоростта на светлината под мотото:

Нека обединим силните си страни, за да подобрим средата, в която всички ние живеем и работим!

Към сайта на компанията: Link

Сградата на Пи Ес Пи с фотоволтаична система за добив на зелена енергия
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.