Енергийна ефективност

Жилищен блок Жилищен блок "40-те апартамента", гр.Ардино
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино
Жилищен блок Жилищен блок "Осетия", гр.Ардино
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино"
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Брезник
Жилищен блок ул. Жилищен блок ул."Ахрида" №9, гр. Златоград
Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Златоград
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
С финансовата помощ на Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България
СОУ СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец
Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в СОУ „Желязко Терпешев” гр. Любимец
СОУ Отец Паисий град Мадан СОУ Отец Паисий град Мадан
Изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раднево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ”, кв. 60, м. „Христо Смирненски-Слатина”, район „Слатина”, гр. София”
 
ОДЗ Полед и ЦДГ Славянка гр. Тутракан
Подобряване на местната образователна инфрастуктура на Община Тутракан, чрез обособяване и модернизиране на детски градини ОДЗ ,,Полед'' и ЦДГ „Славянка”
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол – ОУ „ Николай Петрини”
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.