Енергийна ефективност

Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Девин.
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас“ по обособени позиции: Обособена позиция № 32 „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73 Обща стойност на договора: 1 011 029,76 лв. без ДДС
 
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес "Васил Левски"
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Казанлък – І – ви етап по обособени позиции Обособена позиция №9. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес "Васил Левски" Обща стойност на договора: 1 144 300,48 лв. без ДДС
 
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по обособени позиции: Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“ Обща стойност на договора: 854 501,15 лв. без ДДС
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.