Пътища и улични мрежи

 
Рехабилитация на път Гоце Делчев - Копривлен - Мусомище
Рехабилитация на път Гоце Делчев - Копривлен - Мусомище
 
Рехабилитация на път с. Бенковски – с. Мъглене
Рехабилитация на общински път – с. Бенковски – с. Мъглене
 
Реконструкция на път Костинброд – Пролеша – Хераково
Реконструкция на Път SFO 1400 Костинброд – Пролеша – Хераково
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.