Благоустрояване на градски райони

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

 

СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
Строително ремонтни дейности на обекти от градската инфраструктура в Централна градска част на град Добрич
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с. Стожер
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Изпълнение на строителни дейности по проект FORBEL в рамките Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Извършване на строително - монтажни работи, реконструкция на зелени площи, рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов
 
Въстановяване и реконтрукция на център в гр. Тополовград
Възстановяванеи рехабилитация на общинска пътна мрежа, възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград
Сепарираща и компостираща инсталация Сепарираща и компостираща инсталация
Стъклото, хартията, пластмасите и др. ще бъдат продавани и преработвани.
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.