Проекти в чужбина

Ремонт на покривни контрукции и монтаж на соларни системи Ремонт на покривни контрукции и монтаж на соларни системи
От 2013 г. фирма „Пи Ес Пи” ЕООД изпълнява обекти в Германия
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.