Енергийна ефективност

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Реставрация и консервация

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Жилищно и офис строителство

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Пътища и улични мрежи

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

ВиК мрежи и водни проекти

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Благоустрояване на градски райони

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Проекти в чужбина

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Проекти

Енергийна ефективност Енергийна ефективност
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
Реставрация и консервация Реставрация и консервация
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
Жилищно и офис строителство Жилищно и офис строителство
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
Пътища и улични мрежи Пътища и улични мрежи
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
ВиК мрежи и водни проекти ВиК мрежи и водни проекти
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
Благоустрояване на градски райони Благоустрояване на градски райони
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
Проекти в чужбина Проекти в чужбина
В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.