ВиК мрежи и водни проекти

Корекция на река Корекция на река "Санданска Бистрица", гр. Сандански
Корекция на река Санданска Бистрица в градски парк Сандански
Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино
Възстановяване на подпорни стени и водосток в с. Борино
Управление на водитe в село Борино Управление на водитe в село Борино
Инженеринг за ПСПВ, Община Борино
Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище
Корекция на река “Селска” село Малко Градище, община Любимец
Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище
СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”
 
ВЕЦ с. Мугла
ВЕЦ с мощност 520 kW с.Мугла
 
Изграждане на ПСОВ, с. Бориславци
Изграждане на Модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води - с. Бориславци
 
Възстановяване проводимостта на река ,,Струма'', гр. Перник
Възстановяване проводимостта на река ,,Струма'' в границите на гр. Перник участък от км 4+777 до км 5+712, гр. Перник
 
Изграждане на водохващане, тръбопровод
С дължина 4000 m, сграда за централа с две турбини с.Црънча
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.