ОУ Николай Петрини гр. Ямбол

„Строително-монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол” – ОУ „ Николай Петрини”

Възложител:  Община Ямбол
Изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 15.07.2014 г.
Завършен: 20.10.2014 г.

Обща стойност на договора: 608 243,16 лева без ДДС

Общо РЗП на сградите: 6 585,00 м2

Изпълнението на договора включва, повишваване на енергийна ефективност на ОУ ”Николай Петрини” в гр. Ямбол, чрез подмяна на дограма, нова хидроизолация и топлозилация от каменна вата по покрив, подмяна на улуци и водосточни тръби, полагане на топлозиолационна система по външни стени, направа на мълниезащитна и зазимителна инсталация.

 


 

ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
ОУ Николай Петрини гр. Ямбол
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.