Лидерът в
строителната индустрия

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Лидерът в
строителната индустрия

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Лидерът в
строителната индустрия

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Лидерът в
строителната индустрия

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Лидерът в
строителната индустрия

В основата на корпоративната култура на дружеството стоят Доверие, коректност, отговорност и професионализъм

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД и „Пи Ес Пи” ЕАД са специализирани в изпълнението на проекти във всички основни направления на строителната индустрия – изграждане, рехабилитация и поддръжка на пътна инфраструктура, ВиК мрежи и системи за управление на отпадъците, строителство и модернизация на сгради, благоустройство на градската среда, изграждане на паркови пространства и зони за спорт и отдих, реставрация и консерваци на паметници на културата от местно, национално и световно значение.

 

повече за компанията

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

Нашите предимства

Предимствата, които нареждат „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД и „Пи Ес Пи” ЕАД сред утвърдените строителни компании в България, са високо качество, конкурентни цени, използване на съвременни материали и модерни строителни технологии, прецизно спазване на предвидените срокове. Екипът от тясно профилирани експерти и добрата техническа обезпеченост на компанията със собствена строителна механизация и оборудване, ни осигуряват гъвкавост в намирането на най-ефективните решения и максимален контрол върху изпълнението на поетите ангажименти.

Доверие, коректност, отговорност и професионализъм са принципите, които стоят в основата на корпоративната култура на дружеството и които ни ръководят както в ежедневната ни работа като екип, така и в отношенията ни с клиенти и партньори. Нашият опит, иновативно мислене и непрекъснат стремеж към по-високи цели ни дават увереността, че можем да постигнем най-добрите резултати при изпълнението на всеки проект, допринасяйки за устойчивото развитие на средата, в която живеем.

Новини и събития
Уведомление за инвестиционно намерение от Джей Ди Инвест ООД
Изграждане на “Фотоволтаична инсталация до 5 MW” в поземлен имот с дентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, община Враца с обща инсталирана мощност 4996.60 kWp.
Прерязаха лентата на реновираната крепост „Боровец“ над с. Разлив
След 14 г. проучвания, бе прерязана лентата на реновирания обект Антична и късноантична крепост „Боровец“ над с. Разлив. С това тя е в готовност за включване в националната мрежа от културни обекти.
Предстои откриването на реставрираната Антична крепост Боровец край Правец
Заповядайте на 02.07.2022 от 10ч., за да се запознаете с най-новия завършен проект на фирма ПиЕсПи ЕАД, включващ дейности по консервация и експониране на крепостта Боровец.
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.