СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич

Строително ремонтни дейности на обекти от градската инфраструктура в Централна градска част на град Добрич, включващи три подобекта:

Реконструкция на бул. 25 Септември – Пешеходна зона, гр. Добрич – части I, II и III, включващи:

Част I – от пл. Свобода до пл. Тракийски /9,30 дка – асфалтиране на паркинг и улица/;

Част II – Централен градски площад „Свобода” /19,8 дка/;

Част III – от пл. „Свобода” до бул. „Трети март” /11,6дка/

Възложител:  Община Добрич

Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 15.11.2010г
Завършен: 12.09.2011г.

Обща стойност на договора: 4 025 000 лв. без ДДС

 


 

СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
СМР на обекти в Централна градска част на град Добрич
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.