По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино

„Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”

Обект 1 "Дяволския мост" - водеща атракция, Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции - Реставрация, консервация и експониране

Обект 2 "Орлови скали" - Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции - Реставрация, консервация и експониране.

Обект 3 "Старата Барутчийница" - Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции - Реставрация, консервация и експониране

Възложител:  Община Ардино
Изпълнител:  Обединение „Дяволски мост Ардино”, изпълнител на консервационно-реставрационни дейности „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 13.04.2013г
Завършен: 17.03.2014г.

Обща стойност на договора: 579 941,12 лв. без ДДС

 

 


 

По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.