Еко-пътека Борино – Девин и къмпингова зона

Строително – ремонтни дейности на еко-пътека Борино – Девин. Изграждане на къмпингова зона.

Възложител:  Община Борино
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 31.07.2007г.
Завършен: 30.11.2007г.

Обща стойност на договора: 180 000 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.