Архитектурния комплекс Бабинска Махала, Община Рила

Строително-ремонтни дейности в архитектурния комплекс ''Бабинска Махала'', основен ремонт на музейния комплекс в града, поставяне на информационни табели и знаци, строително-ремонтни дейности на алеите на градския парк.

Възложител:  Община Рила
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 07.01.2007г.
Завършен: 30.11.2007г.

Обща стойност на договора: 392 000 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.