Средновековна Крепост Калето гр. Смолян

„Инженеринг за обект: Консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост „Калето”, местността Турлука, гр. Смолян и изграждане на пешеходен достъп”.

 

Консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост „Калето” при проходната пещера, с. Кошница и изграждане на пешеходен достъп”

 

Възложител:  Община Смолян
Изпълнител:  Консорциум  „Архика – ПСП ’’ ДЗЗД, водещ партньор и главен изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 22.04.2013г
Завършен: 01.08.2013г.

Обща стойност на договора: 1 154 004,00 лева без ДДС

Подобектите са регистрирани като паметници на културата с местно значение.
Подобект № 1: Късноантичната и средновековна крепост „Калето”, местността Турлука, гр. Смолян – Изготвяне работен проект по всички части съгласно техническото задание за консервация, реставрация, експониране на археологическите ценности и изграждане на пешеходен достъп до обекта.
Консервация по цялата и дължина на крепостната стена, като зидовете на места са укрепени или преизградени. Експониране посредством екскурзоводска пътека по цялата дължина на крепостната стена, както и панорамна площадка в югозападната част на крепостта.
Подобект № 2: Късноантичната и средновековна крепост „Калето” при проходната пещера, с. Кошница – Изготвяне работен проект по всички части съгласно Техническото задание за консервация, реставрация, експониране на археологическите ценности и изграждане на пешеходен подход.
Дейности по консервация и реставрация включват: Крепостната стена е почистена, проучена, консервирана и реставрирана с надзиждане с паднали от нея камъни и спойка, подобна на оригиналния хоросан. Изпълнена е консервация на стената по цялата и дължина. Реставрацията се извършва с археологически материал от мястото /срутили се от оригиналния градеж камъни/ и спойка, подобна на оригиналния хоросан. 
За експонирането е изпълнена екскурзоводска пътека, чиито маршрут е съобразен така, че посетителят да се запознае с обекта в цялата му дълбочина. Пътеката минава от външната страна на крепостта. Поради голямата денивелация на места са изградени стълби и обезопасителни парапети и перила.

 

 


 

Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Средновековна Крепост Калето гр. Смолян
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.