Рехабилитация на път с. Бенковски – с. Мъглене

Рехабилитация на общински път – с.Бенковски – с.Мъглене” от км. 0+000 до км.4+900”

Възложител:  Кирково
Изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 26.05.2014г
Завършен: 13.12.2014г..

Обща стойност на договора: 502 876,14 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕООД

гр. София,
ул. Боянски водопад №20
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.