Реконструкция на път Костинброд – Пролеша – Хераково

„Реконструкция на Път SFO 1400 Костинброд – Пролеша – Хераково, от км. 3+650 – км 4+750”

Възложител:  Костинброд
Изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 26.03.2014 г
Завършен: 25.07.2014г.

Обща стойност на договора: 424 722,12 лева без ДДС

 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕООД

гр. София,
ул. Боянски водопад №20
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.