Въстановяване и реконтрукция на център в гр. Тополовград

Възстановяванеи рехабилитация на общинска пътна мрежа, възстановяване и реконструкция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения на територията на Община Тополовград, по обособена позиция №2 – „Въстановяване и реконтрукция на център в гр. Тополовград, улици и съоръжения в гр. Тополовград, селата Устрем, Орловдол, Капитам Петко войвода, Синапово, Княжево и Каменна река, Община Тополовград”

Възложител:  Община Тополовград
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 18.08.2014г
Завършен: 07.09.2015г.

Обща стойност на договора: 3 709 038,98 лв. без ДДС

 


 

Видео

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.