Прерязаха лентите на първите безплатно санирани блокове в Ардино!

Кметът на община Ардино Ресми Мурад и управителят на софийската фирма „Пи Ес Пи” ЕООД Юлиан Димов прерязaха официално лентите на първите два санирани блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Събитията се проведоха пред напълно обновените блокове „Осетия” и „40-те апартамента” в присъствието на живущите, граждани, строители и гости.
На откриването присъстваха още зам.-кметовете инж. Изет Шабан и Наско Кичуков.
Кметът Ресми Мурад поздрави живущите с обновения вид на сградите им.
„Това са първите блокове в областта, които са санирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Благодарение на инициативността на собствениците обновените блокове са вече факт. Надявам се от облагите на Програмата да могат да се възползват всички живеещи в общи жилища на територията на общината”, заяви Ресми Мурад. Той пожела на собствениците на обновените сгради здраве, дълголетие и по-малко разходи за енергия.
Управителят на софийската фирма „Пи Ес Пи” Юлиан Димов връчи символичен дървен ключ на кмета Ресми Мурад за санираните сгради. Той изяви желание за добро сътрудничество с общината и в бъдеще, като коректен и лоялен партньор.
Председателите на сдруженията на двата блока, Джейлян Муталибов и Руска Чаушева, изказаха искрените си благодарности към ръководството на общината и фирмата-изпълнител за реализирания проект.
Някои от живущите на свой ред споделиха за нередности, които управителя на строителната фирма пое ангажимента да отстранят.
От общинската администрация съобщиха, че броят на подадените към настоящия момент заявления за участие в Националната програма е 26. Според новите указания на МРРБ, в програмата ще могат да се включат и сгради с по-малко от 36 броя апартаменти, като минимумът е не по-малко от 6 и съответно сградата да е на 3 етажа.
Панелни и пакетоповдигащи жилищни сгради на територията на общината има още в Млечино, Боровица, Бял извор и Ленище.

ardino.bg: LINK 

 

Прерязаха лентите на първите безплатно санирани блокове в Ардино!
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.