След Хелвеция и Грифони, реставрирана бе още една тракийска гробница - Оструша

Фирма ПиЕсПи изпълни този комплексен проект и затвърди името си, като лидер в сферта на реставрация и консервация на паметници на културата в България.

Строително-монтажните и консервационно-реставрационни дейности за обект Тракийска гробница и култов комплекс Оструша бяха реализирани в рамките на проект BG16RFOP001-6.002-0002 "Светът на траките" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

Арх. Петкана Бакалова, чиито проект е в основата за дългосрочното опазване на този паметник, разказа за трудностите по пътя в неговото обновление: „Беше изключително предизвикателство, както неговото експониране и художествен образ и още по-голямо предизвикателство по отношение на неговата реставрация. За да възстановим носимоспособността на тези структури се взе решение да се приложат технологии, които не само не са правени в България, със сигурност не са правени на Балканския полуостров, смея да твърдя че не са правени и в Европа. Много трудни решения, много безсънни нощи, изключителни усилия на психиката и волята, на емоциите, за да доведем този обект до край. Това, което направихме като защита на обекта ако бъде намерено след 2 500г, то той ще бъде без повреди."

Към новината: Link

След Хелвеция и Грифони, реставрирана бе още една тракийска гробница - Оструша
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.